Simple Facebook Pro

Phần mềm giúp bạn dễ dàng giải quyết bài toán tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên mạng xã hội Facebook.

Simple Facebook Pro là gì

Simple Facebook Pro là sự kết hợp giữa hai phần mềm Simple Facebook và Simple Account – hỗ trợ cho việc xây dựng thương hiệu cá nhân trên Facebook, hỗ trợ bán hàng trên Facebook cũng như nuôi nick số lượng lớn, xây dựng group tự động, chăm sóc khách hàng, kết nối khách hàng tiềm năng,… Ở bản PRO này, sau quá trình nghiên cứu trải nghiệm người dùng, ATP Software đã tối ưu giao diện sử dụng, từ việc đăng nhập hàng loạt, thêm proxy hàng loạt, đến việc chạy tính năng đều dễ dàng quản lý và đo lường trong cùng 1 giao diện.

page2. Tải và cài đặt phần mềmpage3. Đăng nhập vào phần mềm Simple Facebook Propage4. Hướng dẫn sử dụng các tính năng của phần mềm

Last updated