ATP Cookie

📌Bản cập nhật ngày 04/07/2023

  • Phiên bản ATP Cookie v1.3

  • Dữ sẽ được xử lý và hiển thị ngay tại giao diện của tiện ích ATP Cookie (Client-side) thay vì đưa về xử lý tại server như phiên bản cũ (Serᴠer-side)

  • Khi người dùng thao tác lấy cookie từ tiện ích ATP Cookie, sẽ có thông báo hiển thị cookie sẽ được sử dụng vào mục đích gì. Tiện ích chỉ được phép truy xuất cookie từ trình duyệt trong trường hợp có sự đồng ý của người dùng.

Hiện tại phiên bản ATP Cookie v1.3 đang đợi xét duyệt trên hệ thống Google Store (sau khi xét duyệt thành công thì người dùng có thể cài đặt trực tiếp tại cửa hàng tiện ích của Google).

Trong lúc chờ Google Store xét duyệt, bạn cố thể tải nhanh tiện ích ATP Cookie phiên bản mới nhất theo liên kết bên dưới:

Last updated