Lấy Cookie đăng nhập

Bước 1: Đăng nhập Facebook lên cùng trình duyệt đã cài tiện ích ATP Cookie

Bước 2: Click vào biểu tượng tiện ích ATP Cookie ở góc phải trình duyệt. Copy mã và dán lên phần mềm để đăng nhập.

Khi click vào biểu tượng ATP Cookie thì phải đảm bảo rằng bạn đang thao tác trên tab www.facebook.com (nếu đang xem Youtube mà bấm vào lấy cookie thì mã cookie đó là của Youtube, sẽ không đăng nhập được phần mềm).

Video hướng dẫn chi tiết cách tải và cài đặt ATP Cookie

Last updated