1, Danh sách tính năng

Danh sách toàn bộ tính năng của Simple Facebook Pro

1.QUẢN LÝ CHUNG

1, Quản lý tài khoản

2, Quản lý proxy

3, Quản lý kịch bản

4, Quản lý lịch trình

5, Quản lý bài viết

6, Quản lý tệp ID

7, Quản lý black & white list

8, Quản lý lịch sử

9, Hướng dẫn fix lỗi thường gặp

2.TÁC VỤ TÀI KHOẢN

1, Tạo/đổi 2FA

2, Đổi mật khẩu

3.TÁC VỤ BẠN BÈ

1, Thêm bạn bè

2, Từ chối kết bạn

3, Hủy lời mời K.B đã gửi

4, Đồng ý kết bạn

5, Hủy bạn bè

6, Set bạn thân

7, Gửi tin nhắn bạn bè

8, Mời bạn bè xem livestream

9, Lọc tương tác bạn bè

4.TÁC VỤ TƯƠNG TÁC TÀI KHOẢN

1, Cảm xúc bài viết

2, Bình luận bài viết

3, Chia sẻ bài viết

4, Chọc bạn bè

5, Xem story

6, Xem videos

7, Xem thông báo

8, Chúc mừng sinh nhật

9, Đăng bài

10, Uptop bài viết

11, Clone bài viết theo id

12, Clone bài viết theo id user

13, Tự động trả lời comment

5.TÁC VỤ FANPAGE

1, Quét fanpage

2, Danh sách fanpage

3, Quét D.S tin nhắn fanpage

4, Danh sách tin nhắn fanpage

5, Gửi tin nhắn fanpage

6, Mời bạn bè thích fanpage

7, Tự động thích trang

6.TÁC VỤ TƯƠNG TÁC NHÓM

1, Quét nhóm

2, Quét nhóm theo từ khóa

3, Danh sách nhóm của user

4, DS nhóm quét theo keyword

5, Tham gia nhóm

6, Mời bạn bè vào nhóm

7, Rời nhóm

8, Đăng bài vào nhóm

9, Cảm xúc bài viết nhóm

10, Bình luận bài viết nhóm

7.TÁC VỤ BACKUP

1, Backup photo

2, Backup comment

3, Danh sách backup photo

4, Danh sách backup comment

8.TÁC VỤ QUÉT DATA

1, Quét bạn bè tương tác bài viết

2, Quét bạn bè

3, Quét bạn bè gợi ý

4, Quét bạn bè đã thêm gần đây

5, Quét bạn bè người khác

6, Quét bạn chung

7, Quét người theo dõi

8, Quét người đang theo dõi

9, Quét lời mời kết bạn

10, Quét lời mời kết bạn đã gửi

11, Quét bạn bè nhắn tin

12, Quét sinh nhật bạn bè

13, Quét tệp UID, SĐT

9.DANH SÁCH DATA ĐÃ QUÉT

1, Danh sách tương tác

2, Danh sách tương tác bài viết

3, Danh sách bạn bè

4, Danh sách bạn bè gợi ý

5, D.S bạn bè đã thêm gần đây

6, Danh sách bạn bè người khác

7, Danh sách bạn chung

8, Danh sách người theo dõi

9, Danh sách đang theo dõi

10, D.S lời mời kết bạn

11, D.S lời mời kết bạn đã gửi

12, Danh sách bài viết đã đăng

13, Danh sách bạn bè nhắn tin

14, Danh sách sinh nhật

10.TÁC VỤ KHÁC

1, Find ID

Last updated