1. Dashboard

Giao diện quản lý toàn bộ fanpage mà bạn đang làm quản lý, những fanpage mà bạn đã bookmark từ trước, số ngày sử dụng còn lại.

1 key bản quyền của Autoviral Content có thể quản lý tối đa 100 fanpage.

Mẹo quản lý: nếu có số lượng lớn fanpage (>30 fanpage) thì cách quản lý tốt nhất & hiệu quả nhất đó chính là chia fanpage theo chủ đề để tiện quản lý.

Last updated