Đăng nhập vào phần mềm Simple UID

Để đăng nhập vào Simple Uid, cần sử dụng cookie của tài khoản. Trước tiên, bạn cần tải tiện ích ATP Cookie và cài đặt lên trình duyệt Chrome/Cốc Cốc để lấy mã Cookie.

Sau khi cài được Cookie, khởi động phần mềm Simple Uid nhấn nút Sử Dụng và dán mã Cookie để đăng nhập.

Last updated