Hướng dẫn phần mềm Simple UID

1. Hướng dẫn tính năng quét thành viên nhóm trên Simple UID

Quét thành viên của một nhóm. Để tagget thành viên của nhóm mình có thể chạy Facebook Ads hoặc kết bạn Facebook.

Video hướng dẫn sử dụng tính năng:

2. Hướng dẫn tính năng quét người tương tác nhóm và page trên Simple UID

Tính năng hỗ trợ quét tương tác bài viết của nhóm để lấy UID của người like và comment bài viết nhóm

Video hướng dẫn sử dụng tính năng:

3. Hướng dẫn tính năng quét like và comment bài viết trên Simple UID

Quét tương tác một bài viết bất kỳ trên Facebook để lấy UID đã like,comment và share bài viết.

Quét Like bài viết:

Quét Comment bài viết

Video hướng dẫn sử dụng tính năng:

4. Hướng dẫn tính năng quét nhiều bài viết trên Simple UID

Quét tương tác bài viết của một trang cá nhân hoặc Fanpage.

Video hướng dẫn sử dụng tính năng:

Last updated