Đăng nhập vào phần mềm Simple Ninja Pro

Để đăng nhập vào Simple Ninja Pro, cần sử dụng cookie của tài khoản. Trước tiên, bạn cần tải tiện ích ATP Cookie và cài đặt lên trình duyệt Chrome/Cốc Cốc để lấy mã Cookie.

page🍪Tiện ích ATP Cookie

Sau khi cài được Cookie, khởi động phần mềm Simple Ninja Pro nhấn nút Sử Dụng và dán mã Cookie để đăng nhập.

Last updated