6. Post Now/Schedule là gì?

I. Tính năng Post Now

Post Now là tính năng đăng bài ngay lập tức không hẹn giờ ngay sau khi điều chỉnh xong content trên Autoviral Content.

Nhấn vào Post Now ngay sau khi bạn tìm được content đúng chủ đề.

1. Post ngay

Đăng ngay lập tức video đã chọn lên Fanpage hiện tại (trong ảnh là page Vũ Đình Mai)

2. Post all page

Đăng ngay lập tức video đã chọn lên đồng loạt tất cả các fanpage mà bạn đang quản lý

3. Select Page

Đăng ngay lập tức video đã chọn lên các Fanpage được chỉ định.

4. Select Group

Đăng ngay lập tức video đã chọn lên những Fanpage được nhóm theo chủ đề. Xem hướng dẫn nhóm Fanpage tại đây.

II. Tính năng Schedule

Schedule là tính năng hẹn giờ đặt lịch đăng bài trong tương lai, khác với tính năng Post Now. Schedule có thể đặt lịch nhiều video đăng cách nhau nhiều ngày trong 1 tháng mà không cần mở máy tính.

1. Scheduled publish time

Có 3 chế độ đặt lịch đăng bài đó là:

  • Đăng bài theo mốc thời gian trong 24 tiếng gọi là quick time

  • Đăng bài theo ngày giờ tuỳ chọn.

  • Đăng bài theo thời gian ngẫu nhiên cho các trang.

Riêng mình thấy chế độ đăng theo ngày giờ tuỳ chọn cũng có thể chọn thời điểm nhất định trong ngày hôm đó, vì thế Quicktime chỉ tiện cho những người lười 😂

2. Schedule Post

Sau khi điều chỉnh thời gian đăng bài, bấm Schedule Post để đặt lịch đăng video lên Fanpage đã chỉ định (trong ảnh fanpage mình chọn là Vũ Đình Mai)

3. Schedule all pages

Tương tự Schedule Post sau khi điều chỉnh thời gian đăng bài, bấm Schedule all pages để đặt lịch đăng video lên toàn bộ Fanpage mà bạn đang quản trị.

Last updated