2. Bookmark

Danh mục này lưu lại các fanpage, chanel Youtube hoặc kênh tiềm năng, có những video "triệu view" cần khai thác lâu dài.

Có thể Bookmark fanpage hoặc channel Youtube bằng cách tìm kiếm 1 chủ đề nào đó.

Ví dụ trong ảnh mình cần tìm các video về chủ đề tuyển dụng nhân sự thì sẽ truy cập vào mục Trending Post FB hoặc Trending Youtube gõ từ khoá tuyển dụng. 1 loạt danh sách fanpage hiện ra chỉ chỉ chọn các page có liên quan đến chủ đề này và Bookmark lại.

Những lần tiếp theo truy cập vào hệ thống thì không cần phải tìm lại nữa mà chỉ cần nhấn vào nút Discover để truy cập vào fanpage và tìm video cần post.

Những fanpage content không thu hút, ít reach thì có thể nhấn vào nút Unbookmark để bỏ đi.

Last updated