Links

Simple Marketplace

1. Hướng dẫn đăng nhập sử dụng phần mềm

Phần mềm được gộp vào bộ phần mềm Simple Ninja Pro,mọi người click link dưới để xem cách đăng nhập
👇

2. Hướng Dẫn Tạo Kho Bài Đăng Sản Phẩm Trên Phần Mềm

Làm thế nào để quản lý tình trạng mặt hàng & thông báo đến toàn bộ khách hàng đã quan tâm mặt hàng đó? Làm thế nào để phân loại/ quản lý hàng trăm mặt hàng trên cùng một tài khoản facebook? Dùng tính năng Tạo Kho Bài Đăng Sản Phẩm trên Simple Marketplace

3. Đăng Bài Số Lượng Lớn Bằng Phần Mềm

Đăng bài đồng loạt trên nhiều tài khoản cùng lúc thay vì mất công đăng nhập thao tác từng tài khoản gây mất thời gian.