Links

Simple Seeding V2

NHƯNG LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DUNG:
  • Seeding Website: phải add tài khoản Facebook vào và phải dùng nick đó đi kiếm coin
  • Đọc kỹ lưu ý trước khi tạo seeding, sẽ không hoàn lại coin nếu tạo nhầm
  • Bài viết phải ở dạng public, cho phép comment, chia sẻ.
  • Seeding Desktop: Phải add proxy vào mỗi tài khoản, nếu không sẽ tăng tỉ lệ bị checkpoint(khóa).
  • Sẽ bị trừ coin nếu tài khoản Facebook checkpoint(khóa), nên add tài khoản chính vào để giảm tỉ lệ checkpoint(khóa). Sẽ được hoàn coin sau khi gỡ checkpoint(khóa).
  • Khi làm nhiệm vụ mà không nhận được coin, kiểm tra lại cẩn thận bài viết đó có được public không, group có public không, đã like fanpage chưa, có dùng đúng nick mình add vào đi làm nhiệm vụ không,....
  • Kết quả seeding được tăng nhanh hay chậm là dựa vào user đang dùng trên hệ thống, càng nhiều user thì seeding được tăng càng nhanh.